Preguntes freqüents

Envii un mail al correu de l’Associació Amics de l’art des Migjorn Gran: migjornart@gmail.com amb les seves dades personals, nom i llinatges, alguna fotografia de les seves obres, tècnica utilitzada i mides de les obres.

L’Associació es posarà en contacte amb vostè via mail per confirmar-li si ha sigut seleccionat o no en el procés. Sempre dependrà dels espais expositius que disposi l’associació.

Si ha estat seleccionat per a participar, haurà de fer un ingrés de 60€ al compte corrent de l’associació per les despeses d’edició dels cartells publicitaris i fulletons de l’exposició. Abans del dia 15 de juliol, deixant el seu nom molt clar en el rebut d’ingrés.

La primera setmana d’agost sabrà l’espai expositiu que li ha tocat. Podrà venir a col·locar les seves obres 2 dies abans de l’exposició.